piątek, 29 kwietnia 2016

Jak się odbywa transport materiałów sypkich.Materiały sypkie to suche ładunki masowe. Zalicza się do nich cement, wapno, nawozy sztuczne, piasek, żwir, węgiel, pasze, mąka, ryż itd. Transport materiałów sypkich odbywa się luzem lub w workach, rzadziej w beczkach i kontenerach.Najczęściej materiały sypkie transportowane są koleją. Rudy metali, węgiel, kruszywo przewozi się węglarkami - wagonami samowyładowczymi odkrytymi. Do ich rozładunku wykorzystuje się wywrotnice wagonowe. Do przewozu wapna, żwiru, nawozów sztucznych i żużlu stosuje się wagony zbiornikowe.

Przy transporcie masowym ładunków sypkich luzem wykorzystuje się często statki. Wymaga to jednak dużej ostrożności. Ładunek bardzo drobny może przesypywać się po całym pokładzie. Trzeba więc stosować przy jego transporcie przegrody przeciwprzesypowe. Często zakłada się specjalny system wentylacyjny w celu zapewnienia przewożonym towarom warunków higroskopijnych. Rzadziej materiał transportowany jest w ciasno upakowanych workach które układa się w ładowni.
W transporcie samochodowym stosuje się silosy którymi przewozi się np. mąki i kasze. Do rozładunku służy lej zsypowy. Materiały cięższe - żwir piasek transportuje się samochodami z nadwoziem samowyładowczym tylnozsypowym (tzw. wywrotki).

wywrotka przewozi jakiś materiał sypki
Przeładunek materiałów sypkich najczęściej odbywa się przy użyciu żurawi ładowarek kołowych i okrętowych dźwigów i przenośników portowych. Urządzenia te umożliwiają przeładunek  na wagony, statki, barki lub samochody.
Zdecydowana większość materiałów sypkich jest wrażliwa na warunki pogodowe dlatego należy zapewnić im odpowiednie warunki przewozu. Niewskazane jest zbytnie zawilgocenie ładunku oraz jego przegrzanie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz